Info

Profesní vzdělání

Nabídka Advokátní akademie vychází vstříc zákonnému zadání poskytovat profesní vzdělání. Semináře slouží přípravě na advokátní zkoušku. Veškerá školení jsou aprobována příslušnými advokátními komorami.

Další vzdělávání

Semináře dalšího vzdělávání jsou určeny účastníkům po zápisu do seznamu advokátů a slouží aktualizaci a prohloubení dosavadních znalostí.
Pro advokátní koncipienty, kteří mají zájem o školení, je i většina těchto kurzů aprobovaná.
V roce 2022 pořádala Advokátní akademie celkem 195 seminářů v celém Rakousku, kterých se zúčastnilo téměř 6.200 účastníků.
V kurzech přednášejí především advokáti z praxe, ale i vysokoškolští profesoři, soudci a hospodářští důvěrničtí správci.

Podcast

Kromě stávající nabídky Anwaltsakademie nabízíme PODKASTY. Díky tomu mají advokátní koncipienti, advokáti a další zainteresované profesní skupiny v celém Rakousku možnost informovat se o nejdůležitějších tématech a rozhodnutích v oblasti občanského a trestního práva nad rámec obecné nabídky.

Sídlo Firmy

Advokátní akademie spol. s r. o., Reisnerstraße 5/3/2/5, A-1030 Vídeň
registr počítačového zpracování 0963143, IČO 168687w, obchodní soud Vídeň, UID: ATU 44614404

Kontakt

office@awak.at
T: +43 1 710 57 22 - 0
F: +43 1 710 57 22 - 20

Vedení

Dr. Peter Gruber, BSc (WU)